Kommissionens forordning (EF) nr. 2570/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren