/* */

Kendelse afsagt af Domstolens (Syvende Afdeling) den 7. december 2007.#Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova mod Euricom SpA.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: Commissione tributaria regionale di Genova - Italien.#Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit - EF-toldkodeks - aktiv forædling - associeringsaftale - forudgående udførsel af ris til et tredjeland, som er bundet af en aftale om præferencetoldbehandling - toldkodeksens artikel 216.#Sag C-505/06. Kendelse afsagt af Domstolens (Syvende Afdeling) den 7. december 2007.