TITJUR Kommissionen mod Nederlandene Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 4. december 2008. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene. # Traktatbrud - artikel 28 EF og 30 EF - direktiv 92/43/EF - foranstaltning med tilsvarende virkning - forudgående tilladelse til udsættelse af hjemmehørende østers og muslinger fra andre medlemsstater - berettigelse - beskyttelse af dyrs liv - opretholdelse af biodiversitet og bevaring af fiskearter af hensyn til fiskeriet. # Sag C-249/07.