Ændringsbudget nr. 3/2009 Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2009 for regnskabsåret 2009, Sektion III - Kommissionen (8153/2009 - C6-0118/2009 - 2009/2017(BUD))