Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Digitalisering og bæredygtighed — status quo og behovet for tiltag set i civilsamfundets perspektiv« (sonderende udtalelse)