Statsstøtte — Polen — Statsstøtte nr. C 54/2006 (ex N 276/2006) — Omstruktureringsstøtte til Bison-Bial SA — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst)