Kommissionens forordning (EØF) nr. 1766/93 af 2. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes