Kommissionens forordning (EF) n r. 1800/2004 af 15. oktober 2004 om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet Cycostat 66G , som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler (EØS-relevant tekst)