Skriftlig forespørgsel E-0888/07 af Filip Kaczmarek (PPE-DE) til Kommissionen. Små og mellemstore virksomheders adgang til europæiske midler til støtte for innovation i erhvervslivet