Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om initiativet til et universelt moratorium for dødsstraf