Cauza C-828/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 4 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de commerce de Paris – Franța) – Trendsetteuse SARL/DCA SARL [Trimitere preliminară – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653/CEE – Articolul 1 alineatul (2) – Noțiunea de „agent comercial” – Negocierea vânzării sau a cumpărării de mărfuri în numele comitentului – Intermediar care nu are posibilitatea de a modifica condițiile de vânzare și prețurile mărfurilor a căror vânzare o asigură]