Asia C-828/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 4.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de commerce de Paris – Ranska) – Trendsetteuse SARL v. DCA SARL (Ennakkoratkaisupyyntö – Itsenäiset kauppaedustajat – Direktiivi 86/653/ETY – 1 artiklan 2 kohta – Kauppaedustajan käsite – Tavaroiden myynnistä tai ostosta neuvotteleminen päämiehen puolesta – Välittäjä, jolla ei ole mahdollisuutta muuttaa myymiensä tavaroiden myyntiehtoja ja hintoja)