Sag C-828/18: Domstolens dom (4. juni 2020 Afdeling) af Niende — Trendsetteuse SARL mod DCA SARL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de commerce de Paris — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – selvstændige handelsagenter – direktiv 86/653/EØF – artikel 1, stk. 2 – begrebet »handelsagent« – formidling af salg eller køb af varer for agenturgiveren – mellemmand, der ikke har en beføjelse til at ændre salgsbetingelserne for eller priserne på de varer, som den pågældende sælger)