Mål T-317/20: Talan väckt den 27 maj 2020 – EnergieVerbund Dresden mot kommissionen