Skriftlig forespørgsel E-1445/07 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Undersøgelse af konkurrenceforholdene mellem producenterne af printere