Decyzja Rady (UE) 2020/2232 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji ustanawiającej wykaz 25 osób, które są zdolne do pełnienia funkcji członka organu arbitrażowego na podstawie Umowy i wyrażają chęć pełnienia takiej funkcji, oraz listę rezerwową osób, które są zdolne do pełnienia, z ramienia Unii, funkcji członka organu arbitrażowego na podstawie Umowy i wyrażają chęć pełnienia takiej funkcji