Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2232, ze dne 22. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí rozhodnutí o sestavení seznamu 25 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody, a rezervního seznamu osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody za stranu Unie