/* */

Kommissionens beslutning af 15. maj 2002 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter og om ændring af beslutning 1999/178/EF (meddelt under nummer K(2002) 1844) (EØS-relevant tekst) (2002/371/EF)