Skriftlig forespørgsel E-1460/09 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Gennemsigtig afgiftsbelastning og fremtiden for bankhemmelighed i EU-medlemsstaterne og i områder, som er knyttet til EU via aftaler eller som del af en medlemsstat