Lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 med henstillinger til Kommissionen om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi (2011/2285(INI))#BILAG