Sag C-464/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2007 — Maria Geurts, Dennis Vogten mod Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt — Belgien) (Artikel 43 EF og 56 EF — national skattelovgivning — arveafgifter — familieejet selskab — fritagelse — betingelser — beskæftigelse af et vist antal arbejdstagere i en region i en medlemsstat)