Zadeva C-304/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Helga Löber/Barclays Bank plc (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 44/2001 – Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah – Posebne pristojnosti – Člen 5, točka 3 – Pristojnost v zvezi z delikti ali kvazidelikti – Kraj, kjer je prišlo ali kjer grozi škodni dogodek – Potrošnik, ki prebiva v državi članici in je prek banke s sedežem v tej državi članici kupil vrednostne papirje, ki jih je izdala banka s sedežem v drugi državi članici – Pristojnost za obravnavanje tožbe, ki jo je vložil ta potrošnik v zvezi z deliktno odgovornostjo te banke)