Byla C-304/17: 2018 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Helga Löber / Barclays Bank plc (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Specialioji jurisdikcija — 5 straipsnio 3 punktas — Jurisdikcija bylose dėl civilinės teisės pažeidimo, delikto ir kvazidelikto — Vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti — Vienoje valstybėje narėje nuolat gyvenantis vartotojas, iš šioje valstybėje narėje įsteigto banko įsigijęs kitoje valstybėje narėje įsteigto banko išleistų vertybinių popierių — Jurisdikcija nagrinėti šio vartotojo ieškinius, grindžiamus šio banko deliktine atsakomybe)