TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 12. september 2007. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Transport Environment Development Systems (Trends). # Voldgiftsbestemmelse - andet rammeprogram for forskning og udvikling - kontrakter på området for informationsteknologi og telekommunikation i forbindelse med vejtransport - manglende bilag for en del af de anmeldte udgifter - ophævelse af kontrakter - kontrakter, der er udløbet. # Sag T-449/04. Kommissionen mod TRENDS