Skriftlig forespørgsel P-0003/07 af Aldis Kušķis (PPE-DE) til Kommissionen. Regionale skatter på Sardinien (Italien)