Skriftlig forespørgsel E-0754/07 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Udskiftning i et kandidatland af loven om radio- og tv-virksomhed, der blev indført i 2005, med et system, der muliggør genetablering af den tidligere politiske kontrol med radio og tv