2008/460/EF: Rådets afgørelse af 6. juni 2008 om beskikkelse af et irsk medlem af Regionsudvalget