P-Lizbona: Opravljanje rednih zračnih prevozov – Javni razpis za zbiranje ponudb, ki ga je objavila Portugalska v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 v okviru mednarodnega javnega razpisa za opravljanje rednih zračnih prevozov na progi Lizbona–Vila Real–Bragança–Vila Real–Lizbona Besedilo velja za EGP