Skriftlig forespørgsel E-3098/10 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Ejendomsret og advokatbistand i Cypern