Kommissionens forordning (EF) nr. 281/2007 af 16. marts 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 27. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005