Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky strategický plán energetických technológií (PLÁN SET) Smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti KOM(2007) 723 v konečnom znení