Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor — Un plan strategic european pentru tehnologiile energetice (PLANUL SET) Către un viitor cu emisii reduse de carbon COM(2007) 723 final