Rådets fælles aktion 2008/108/FUSP af 12. februar 2008 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område