Zaak T-178/19: Beroep ingesteld op 20 maart 2019 — Kalai/Raad