A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója (Az 1907/2006/EK rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.) 64. cikke (9) bekezdésének megfelelő közzététel) (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 130/04