Rådets forordning (EF) nr. 685/2008 af 17. juli 2008 om ophævelse af den antidumpingtold på importen af opdrættede laks med oprindelse i Norge, der indførtes ved forordning (EF) nr. 85/2006