Kommissionens afgørelse af 24. maj 2006 om fastsættelse af de beløb, der i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 143d og artikel 143e i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 og artikel 23, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 stilles til rådighed for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (2006/410/EF)