Skriftlig forespørgsel E-4303/07 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Støtte til præventiv arkæologi