Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2008 af 6. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager