/* */

Sag C-15/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. april 2007 — 01081 Telecom AG mod Forbundsrepublikken Tyskland, procesdeltager: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland)