Sag F-98/05: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 31. januar 2008 — Di Bucci mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2004 — tildeling af forfremmelsespoints — tidsmæssig anvendelse af bestemmelserne i den nye vedtægt)