Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende EUT C 223 af 30.8.2008