Sag F-7/08: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. februar 2009 — Schönberger mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — sammenligning af fortjenester — tildeling af points for fortjeneste — ligebehandlingsprincippet)