Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8807 – Spectris / Macquarie Group / Soundwave Holdings) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )