Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5657 — ENBW Kraftwerke/Evonik Power Minerals/JV) EØS-relevant tekst