Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Bidrag til bæredygtig udvikling : Hvilken rolle spiller fairtrade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed?