Sag T-196/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. september 2007 — MTU Friedrichshafen mod Kommissionen (Statsstøtte — omstruktureringsstøtte — beslutning om pålæg af tilbagesøgning af uforenelig støtte — artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 — solidarisk hæftelse)