Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 96/67/EF