Sag C-243/06: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. november 2008 — SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens mod Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de commerce de Charleroi, Belgien)