Sag C-656/17 P: Appel iværksat den 24. november 2017 af Berliner Stadtwerke GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. september 2017 i sag T-402/16 — Berliner Stadtwerke GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret